Over uw buurt - Zó weet je ervan!

Toolkit Over uw buurt

De overheid biedt haar diensten en berichten steeds vaker online aan. Een ontwikkeling die in de huidige samenleving niet meer is weg te denken. Nu is er ook de mogelijkheid om via de e-mailservice of app ‘Over uw buurt’ continu op de hoogte blijven van berichten van gemeenten, provincies en waterschappen.

 

Burgers ontvangen informatie over besluiten die direct invloed hebben op hun omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. Via de app op smartphone of tablet of rechtstreeks via de mail. Zij kunnen zelf instellen welke berichten ze willen ontvangen. Informatie van u als gemeente, provincie of waterschap komt via ‘Over uw buurt’ op één plek samen. Hierdoor zijn burgers constant slechts één klik verwijderd van de meest recente berichten over hun buurt of wijk.

 

In deze toolkit vindt u middelen die u kunt inzetten om burgers te informeren en ‘Over uw buurt’ meer bekendheid te geven.

Best Cases

Bekijk hier voorbeelden van het gebruik van de toolkit.

 

Aantal abonnementen

Bekijk hier het aantal abonnementen per gemeente.

 

Vragen
Heeft u een opmerking over en/of een
suggestie voor deze toolkit? Of heeft u
vragen over het gebruik van de toolkit?
Neem dan contact op via
Overuwbuurt@koop.overheid.nl